Beställ 
GDPR

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt lagen om patientdata (Patientdatalag (2008:355), Dataskyddsförordningen (GDPR (2018:218) samt lagen om patientsäkerhet (Patientsäkerhetslag (2010:659) inom ramen för Good Gamer AB samt dess verksamhet. Good Gamer AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker genom Webbtjänsten. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Webbtjänsten kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, IP adress (”Personuppgifter”). Genom att använda Webbtjänsten lämnar du ditt samtycker till att Good Gamer AB får behandla, bearbeta och lagra dina Personuppgifter, inom ramen för Good Gamer ABs verksamhet enligt nedan. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att Good Gamer AB, såsom tillhandahållare av Webbtjänsten, skall kunna erbjuda dig din beställning av drycker som säljs via Webbtjänsten. Good Gamer AB avser även att använda Personuppgifter för att erbjuda dig rabatter/produktnycklar hos våra samarbetspartners. Utöver att uppfylla dessa syften så kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Vi kommer heller inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). Vi kommer också vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Dina Personuppgifter kommer att sparas som ordermejl/kvitto hos Good Gamer AB men kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss via kontaktuppgifterna nedan. Observera att det alltid innebär en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång. Om du inte accepterar vad som anges avseende behandlingen av dina Personuppgifter enligt dessa villkor ber vi dig vänligen att inte använda Webbtjänsten. Om du saknar svar på någon fråga eller har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta oss på: josef.asamrisson@hotmail.com